HYDROIZOLACE Z PVC FOLIÍ

  • mechanické kotvení hydroizolace

  • přitížení hydroizolace kačírkem / dlažbou

  • šikmé střechy s pohledovou fólií a dekoračními profily – imitace plechové krytiny

  • ozeleněné střechy s vegetačním souvrstvím

  • hydroizolace bazénů

© 2018 Salkoma s.r.o. 

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram