HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

  • Dlouholeté zkušenosti máme s prováděním hydroizolačních systémů z asfaltových pásů. Preferujeme kvalitní SBS modifikované pásy, které jsou odolnější rozdílům teplot i UV záření. Většinu našich střech provádíme z materiálů Velbit, Dektrade a KVK Parabit.

  • Provádíme hydroizolační souvrství včetně zateplení střech novostaveb, návrhy řešení rekonstrukce střech, včetně provedení stavebně technického průzkumu, zajistíme provedení sond do střešního souvrství, tahové zkoušky kotevní techniky, tepelně technické výpočty pro stanovení tloušťky a typu  tepelné izolace a vyloučení kondenzace ve střeše, orientační i podrobné rozpočty nabízených prací.